Usługi elektryczne Wrocław

Pomiary - Przeglądy - Diagnostyka - Montaż instalacji
Usługi elektryczne Wrocław

Szukasz elektryka z okolic Wrocławia? Dobrze trafiłeś.

Usługi elektryczne Wrocław

Diagnostyka i naprawa

Zdiagnozujemy niepoprawnie działająca sieć elektryczną oraz dokonamy niezbędnych napraw.

Montaż rozdzielnic

Montujemy rozdzielnice natynkowe, podtynkowe oraz hermetycznie uszczelnione.

Przeglądy i pomiary

Świadczymy usługi wykonania przeglądu sieci elektrycznej i wykonujemy pomiary.

Elektryka

Oferujemy

Wykonujemy wszelkie zlecenia z zakresu usług elektrycznych od przysłowiowej wymiany żarówki do przeglądów i opomiarowania energetycznego.
Jako firma zajmująca się kompleksowo usługami instalacyjno-pomiarowymi oferujemy również usługi elektryczne.
Gwarantujemy wysoką jakość usług elektrycznych i elektrotechnicznych co jest poparte doświadczeniem zawodowym, kwalifikacjami, posiadaniem profesjonalnego sprzętu oraz użyciem sprawdzonych, najlepszych materiałów. Nasze usługi są wykonane terminowo, solidnie i szybko. Usługi elektryczne wykonujemy na terenie Dolnego Śląska, czyli Wrocław i okolice w promieniu 100km.

Często zadawane pytania

Może zainteresują cię odpowiedzi na te pytania?
 • Jakie są rodzaje rozdzielnic elektrycznych?
 • Jak dobrać rozdzielnicę do naszych potrzeb ?
 • Kiedy dokonywać przeglądów pomiarów elektrycznych?
 • Co to jest pomiar rezystancji izolacji?

Rozdzielnica elektryczna czy energetyczna to nic innego
jak skrzynką, która służy do zasilania instalacji elektrycznych. Zawiera w sobie wszystkie obwody kablowe zabezpieczone różnymi rodzajami bezpieczników w zależności od potrzeb. . W przypadku rozdzielnic pamiętajmy że należy się stosować do przepisów oraz norm prawnych jednak należy mieć również na względzie iż to projektanci określają rozwiązania dostosowane do konkretnych instalacji z uwzględnieniem dalekosiężnych okresów działania stosując najnowsze rozwiązania technologiczne.

Rozdzielnice elektryczne Rozdzielnice elektryczne możemy podzielić następująco
• natynkowe,
• podtynkowe,
• hermetycznie uszczelnione.
Każda z powyższych nie różni się zasadą działania a jedynie wyglądem i montażem. Pierwsze dwie służą montażowi wewnątrz oraz na zewnątrz ścian. Rozdzielnice hermetyczne natomiast będą stosowane do montażu w miejscu, narażonym na wyższą niż normalnie wilgoć.
Najważniejszym podziałem rozdzielnic jest podział ze względu na napięcie robocze. Stąd też możemy podzielić nasze urządzenia na rozdzielnice elektryczne niskiego napięcia (NN) oraz średniego napięcia (SN). Rozdzielnice niskiego napięcia należy do najszerzej stosowanych rozdzielnic choćby ze względu na montaż takowych praktycznie w każdym domu czy mieszkaniu, oczywistym jest wykorzystywanie ich do przesyłu, zabezpieczenia i rozdziału prądów o niskich napięciach. Natomiast SN stosuje się głównie do przesyłu energii elektrycznej w przemysłowych czy przemysłowych rozdzielnicach elektrycznych.

Dobranie rozdzielnicy dla doświadczonego elektryka nie jest problemem natomiast w celu oszczędzenia Państwu czasu kłopotów i nerwów nie polecamy aby zajmować się tym samodzielnie oczywiście pomijam fakt iż tylko osoby z odpowiednimi kwalifikacjami powinny zajmować się konserwacją wykonawstwem oraz naprawą sieci elektrycznej jednocześnie uprzedzając o niebezpieczeństwie jakie czyha dla osoby nie świadomej zagrożenia poprzez brak odpowiedniej wiedzy.

Ale do rzeczy w celu naświetlenia problemu możemy powiedzieć iż w dobie rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną należy wziąć pod uwagę ilość teraźniejszych i przyszłych odbiorników prądu poczynając od oświetlenia domowego kończąc na pompach ciepła dlatego też należy brać pod uwagę aby prąd znamionowy pobierany nie był większy niż dopuszczony w rozdzielnicy dlatego obliczenia powinni przeprowadzać tylko fachowcy z odpowiednimi kwalifikacjami.

Kolejnym z kryteriów na rynku rozdzielnic elektrycznych, który z pewnością będzie istotnym przy wyborze tej odpowiedniej dla Ciebie, jest zgodność produktu z normą PN-EN 60439-3. Norma ta określa wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane.

Stan instalacji elektrycznej powinien być zweryfikowany przede wszystkim przed przekazaniem do eksploatacji, co reguluje norma PN-EN 60304-6-61. Kolejne terminy, które należy wpisać do kalendarza, zależą już od typu obiektu. W przypadku budynku mieszkalnego kontrola konieczna jest maksymalnie raz na 5 lat – w jej trakcie weryfikowany jest stan techniczny budynku, w tym dotyczący instalacji elektrycznej; podstawą prawną jest tu Prawo budowlane, Dz.U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994 r. Przegląd wskazany jest również, gdy wystąpią sytuacje mogące mieć wpływ na stan sieci i instalacji, takie jak bardzo silne wiatry, wyładowania atmosferyczne, powódź czy czasowe oddziaływanie ognia i bardzo wysokich temperatur. W jaki sposób ustala się wskazaną częstotliwość badań okresowych? Terminy okresowego sprawdzania instalacji powinny wynikać z rodzaju instalacji, jej wyposażenia, działania oraz środowiska pracy, w tym również oddziaływania czynników atmosferycznych czyniskich i wysokich temperatur. Nawet co roku należy sprawdzać stan instalacji w miejscach pracy, pomieszczeniach, w których występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego, w przypadku obiektów komunalnych, terenów budowy oraz miejsc, w których używany jest sprzęt przenośny.Pomiary instalacji elektrycznej

W budynkach mieszkalnych przeprowadza się kilka podstawowych pomiarów,  weryfikuje się, czy instalacja elektryczna została wykonana prawidłowo, czy urządzenia zostały przyłączone w odpowiedni sposób oraz czy nie popełniono żadnych błędów podczas projektowania sieci, związanych np. z odległościami od urządzeń wydzielających ciepło czy w pomieszczeniach mokrych. Na pierwszym etapie przeglądu stwierdza się również, czy nie występują żadne widoczne uszkodzenia mechaniczne, sprawdzany jest stan przewodów i połączeń. Wszystkie te informacje powinny być zawarte w protokole przygotowywanym przed oddaniem instalacji do użytku. Dokładniejszej weryfi kacji wymaga już skuteczność ochrony przewodów przed spięciem, ochrony przeciwpożarowej, działanie wyłączników różnicowo-prądowych, przeprowadza się również pomiar rezystancji izolacji, który pozwala stwierdzić, jaki jest stan izolacji przewodów i czy nie doszło do jej uszkodzenia. Jednak przypomnijmy, że spektrum czynności pomiarowych oraz zakres przeprowadzanych prac są bezpośrednio związane ze specyfiką instalacji, miejscem jej montażu, charakterystyką obiektu oraz rodzajem przyłączonych do niej urządzeń.

Pomiar rezystancji izolacji której odpowiednia wartość chroni przed występowaniem nadmiernego prądu upływu, niepożądanymi zadziałaniem wyłączników prądowych, a użytkownika przed niebezpieczeństwem porażenia. Jednocześnie badane są poszczególne elementy obwodu, dzięki czemu możliwe jest zapobieganie zwarciom. Pomiaru rezystancji izolacji dokonujemy po wyłączeniu zasilania, najczęściej pomiędzy przewodami czynnymi a przewodem ochronnym przyłączonym do układu uziemiającego, za pomocą miernika na prąd stały przy obciążeniu prądem 1 mA. Specjalne urządzenia, mierniki rezystancji izolacji lub inne przyrządy pomiarowe z tą funkcją umożliwiają zlokalizowanie uszkodzonych uzwojeń oraz przewodów. W zależności od funkcjonalności bądź zaprogramowanej funkcji informują one o aktualnej wartości rezystancji lub o aktualnej wartości prądu upływu. Producenci wiele różnorodnych przyrządów, od małych, ręcznych mierników, przenośnych modeli na 10 kV po wielofunkcyjne testery z wbudowanymi multimetrami. Wygodne są przede wszystkim urządzenia typu, 2 w 1, czyli np. cyfrowe testery izolacji oraz kompletne multimetry wartości RMS, dzięki którym można przetestować zarówno rozdzielnice, okablowanie, jak i generator i silnik.

Instalacje elektryczne i nie tylko​

 • Instalacje elektryczne
 • Instalacje wideodomofonowe
 • Instalacje alarmowe
 • Instalacje monitoringu
 • Instalacje internetowe
 • Instalacje TV
 • Instalacje audio
 • Instalacje inteligentnego domu
 • Wiele innych
 • Wewnętrzne oraz zewnętrze instalacje w zakresie diagnostyki i naprawy.
 • Rozdzielnie elektryczne w zakresie montażu, wymiany, modernizacji,
 • Montaż aparatury i osprzętu elektrycznego oraz urządzeń elektrycznych.
Instalacje elektryczne Wrocław i okolice​
Usługi elektryczne Wrocław

Oferta Pomiar Complex PPOŻ i BHP

Wdrożenia

Przygotowanie obiektu do odbioru przez PSP. Doradztwo w doborze sprzętu PPOŻ.

Opracowania

Opracowanie i wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Pomiary

Pomiary ciśnienia statycznego, dynamicznego oraz wydajności hydrantów.

Przeglądy

Przeglądy z zakresu BHP (audyty, kontrolne). Przeglądy klap dymowych, drzwi i okien.

Szkolenia

Szkolenia wstępne i okresowe BHP i PPOŻ Szkolenia osób wyznaczonych.

Elektryka

Diagnozę oraz naprawy instalacji elektrycznych, montaż instalacji z zakresu elektrotechniki.

Szukasz usług elektrycznych. Skontaktuj się z nami.

Pomiar complex wrocław i okolice